Varausehdot

Varaaminen ja maksaminen

Asiakas voi suorittaa varauksen puhelimitse, sähköpostitse, faksilla tai kirjeitse. Varauksen jälkeen Lomamokkila lähettää asiakkaalle kirjallisen varausvahvistuksen. Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun tai antanut luottokorttitietonsa (Visa ja Mastercard, ei Visa Electron). Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on tehtävä 10 vrk sisällä laskun päiväyksestä. Ellei ennakkomaksua ole maksettu eräpäivään mennessä, on Lomamokkilalla oikeus perua varaus.

Luottokorttia käytettäessä varausta ei laskuteta asiakkaan luottokorttitililtä ennalta, vaan luottokorttitiedot ovat varauksen vahvistamista varten. Mikäli asiakas jättää saapumatta tai ei peru varausta ajoissa, on Lomamokkila oikeutettu veloittamaan maksun kokonaisuudessaan (kts. kohta ’Varauksen peruuttaminen ja muuttaminen’). Luottokorttitietoja voidaan myös käyttää mahdollisessa jälkiveloituksessa asiakkaan aiheuttamien vahinkojen tai maksamattomien saatavien perintään.

Luottokorttivarmennuksessa tarvittavat tiedot

Luottokorteista hyväksytään Visa (ei Visa Electron) ja Mastercard. Asiakkaan tulee ilmoittaa luottokortin nimi, kortinhaltijan nimi, kortin numero, kortin voimassaoloaika ja varmennustunnus (kolme viimeistä numeroa allekirjoitusosan numerosarjasta). Tiedot voi lähettää joko sähköpostitse tai faksilla.

Varauksen peruuttaminen ja muuttaminen

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti (kirje, sähköposti, faksi) Lomamokkilaan. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut Lomamokkilaan. Mikäli asiakas osoittaa, että peruutus on tehty ja lähetetty oikeaan osoitteeseen oikeana ajankohtana, hyväksytään peruutus, vaikka se myöhästyisi tai ei tulisi perille lainkaan.

Varauksen peruuttamisesta pidätetään aina vähintään ennakkomaksu. Mikäli varauksen peruutus tapahtuu vähintään 30 vrk ennen varauksen alkua, peritään vain ennakkomaksu. Mikäli peruutus tapahtuu 21-30 vrk ennen varauksen alkua, peritään kokonaissummasta 50%. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 21 vrk ennen varauksen alkua tai varausta ei peruuteta ollenkaan, veloitetaan koko loman hinta.

Asiakkaalla on oikeus saada takaisin maksamansa summa lukuun ottamatta ennakkomaksua, mikäli asiakas tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu, joutuu onnettomuuteen tai kuolee. Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä ja asia on osoitettava luotettavalla tavalla (esim. lääkärintodistus). Mikäli peruutus tapahtuu loman aikana, ei asiakkaan suorittamaa maksua korvata.

Mikäli asiakas muuttaa varausta (henkilömäärää, ajankohtaa, lomakohdetta tms.), peritään tästä erikseen tapauskohtaisesti sovittava summa. Lomakohteen ja ajankohdan muutos on tehtävä viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen loman alkua. Tätä myöhemmin tehtyjä muutoksia pidetään varauksen peruutuksena ja uutena varauksena.

Lomamokkilan oikeus peruuttaa varaus

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), Lomamokkila voi perua varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada Lomamokkilaan maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan.

Oleskelu huone- ja mökkimajoituksessa

Huone- ja aittamajoituksessa hintaan sisältyy aamiainen, liinavaatteet ja loppusiivous (ellei toisin sovita). Asiakas huolehtii loman aikana siivouksesta itse. Kuitenkin Lomamokkila siivoaa huoneen ja vaihtaa liinavaatteet myös loman aikana, mikäli loman kesto on yli 4 vrk. Lemmikkieläinten
tuomisesta on sovittava erikseen. Suurimpaan osaan huoneista ei saa tuoda eläimiä. Sisätiloissa tupakointi ei ole sallittua. Tuloaika on kello 15.00–18.00, myöhemmästä tuloajasta on ilmoitettava ennalta. Huoneen luovutus lähtöpäivänä on kello 12.00 mennessä.

Mökin vuokraan sisältyy kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat ja ruokailuvälineet sekä polttoaine lämmitykseen, ruoanlaittoon ja valaistukseen. Patjat, peitot ja tyynyt sisältyvät hintaan. Asiakas tuo mukanaan liinavaatteet ja pyyhkeet (Lomamokkila vuokraa liinavaatteita ja pyyhkeitä tarvittaessa). Mökin siivouksesta loman aikana ja sen loputtua huolehtii asiakas. Mikäli loman päättyessä ei siivousta ole suoritettu tai se on suoritettu puutteellisesti ja omistaja joutuu suorittamaan siivouksen ennen seuraavien asiakkaiden saapumista, on Lomamokkilalla oikeus periä vähintään 90 euron suuruinen siivousmaksu. Lemmikkieläinten tuomisesta on sovittava erikseen. Suurimpaan osaan mökeistä ei saa tuoda lemmikkieläimiä. Sisätiloissa tupakointi ei ole sallittua. Mökkiä saa käyttää enimmillään ennalta sovittu henkilömäärä (enimmillään mökin virallisten vuodepaikkojen määrä). Teltan tai asuntovaunun käyttö lomakohteen tontilla ilman omistajan lupaa on kielletty. Mökkimajoituksessa tuloaika on kello 15.00–18.00, myöhemmästä saapumisajasta on ilmoitettava ennalta. Mökin luovutus lähtöpäivänä on kello 12.00 mennessä.

Lemmikkieläimet

Huonemajoituksessa ei sallita lemmikkieläimiä. Osaan rantamökeistä voi tuoda lemmikkieläimiä (mökit #1, #2, #3, #6), tästä on kuitenkin sovittava ennalta.

Vahinkojen korvaukset

Asiakas on velvollinen korvaamaan lomakohteelle tai sen irtaimistolle aiheutuneet vahingot.

Valitukset

Kaikki lomakohteeseen liittyvät valitukset ja huomautukset on osoitettava viipymättä niiden ilmaannuttua. Mikäli asia ei vieläkään tule korjatuksi, asiakas voi tehdä kirjallisen valituksen Lomamokkilaan. Tämä tulee normaalisti tehdä kuukauden kuluessa varauksen päättymisestä. Mikäli asiakas ja Lomamokkila eivät pääse asiasta yhteisymmärrykseen, voi asiakas saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

Sovellettava laki ja riitojen oikeuspaikka

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Savonlinnan käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Oikeus hintojen muutoksiin

Lomamokkila varaa oikeuden oikaista hintoja jos lomapalvelun hintaan vaikuttavat verot tai julkiset maksut muuttuvat.

Osoitetiedot

Lomamokkila
Mikonkiventie 209
FI-57310 Savonlinna
Tel: +358 15 523 117
Email: info@lomamokkila.fi

Hinnasto ja ehdot

Pysy ajan tasalla